لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر افسانه نورمندی پور

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر افسانه نورمندی پور

دکتر افسانه نورمندی پور
دکتر افسانه نورمندی پوردکتر افسانه نورمندی پور
دکترای حرفه‌ای داروسازیدکترای حرفه‌ای داروسازی
شماره نظام پزشکی: د-19151شماره نظام پزشکی: د-19151
دکترای دکترای حرفه‌ای داروسازیدکترای دکترای حرفه‌ای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
0
دکتر افسانه نورمندی پوردکتر افسانه نورمندی پور
دکترای حرفه‌ای داروسازیدکترای حرفه‌ای داروسازی
شماره نظام پزشکی: د-19151شماره نظام پزشکی: د-19151
دکترای دکترای حرفه‌ای داروسازیدکترای دکترای حرفه‌ای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
رزومه دکتر افسانه نورمندی پور

رزومه دکتر افسانه نورمندی پور

  • دکتری داروسازی بالینی دانشگاه تهران
  • دارو درمان
  • درمان بیماریهای پوست و مو
رزومه دکتر افسانه نورمندی پور
0
نشانی مراکز فعال دکتر افسانه نورمندی پور
درمانگاه دکتر سودبخش
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
دکتر افسانه نورمندی پور را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
پشتیبانی
شنبه تا چهارشنبه: 8:30 تا 16:30
پنجشنبه: 8:30 تا 12:30
آدرس
شهرک قدس (غرب)، بلوارفرحزادی تقاطع شهید دادمان
صندوق پستی: 6564-14151
کدپستی: 1467773661
لوگوی ساده بیمارستان آتیه
نسخه نرم افزار: