لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر افسانه نورمندی پور

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر افسانه نورمندی پور

دکتر افسانه نورمندی پور
دکتر افسانه نورمندی پوردکتر افسانه نورمندی پور
دکترای حرفه‌ای داروسازیدکترای حرفه‌ای داروسازی
شماره نظام پزشکی: د-19151شماره نظام پزشکی: د-19151
دکترای دکترای حرفه‌ای داروسازیدکترای دکترای حرفه‌ای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
0
دکتر افسانه نورمندی پوردکتر افسانه نورمندی پور
دکترای حرفه‌ای داروسازیدکترای حرفه‌ای داروسازی
شماره نظام پزشکی: د-19151شماره نظام پزشکی: د-19151
دکترای دکترای حرفه‌ای داروسازیدکترای دکترای حرفه‌ای داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
رزومه دکتر افسانه نورمندی پور

رزومه دکتر افسانه نورمندی پور

  • دکتری داروسازی بالینی دانشگاه تهران
  • دارو درمان
  • درمان بیماریهای پوست و مو
رزومه دکتر افسانه نورمندی پور
0
دکتر افسانه نورمندی پور را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: