لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عادل ابراهیم پور

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عادل ابراهیم پور

دکتر عادل ابراهیم پور
(با 0 رای)
دکتر عادل ابراهیم پوردکتر عادل ابراهیم پور
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 21228شماره نظام پزشکی: 21228
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر عادل ابراهیم پوردکتر عادل ابراهیم پور
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
شماره نظام پزشکی: 21228شماره نظام پزشکی: 21228
متخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدیمتخصص جراحی استخوان و مفاصل - ارتوپدی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر عادل ابراهیم پور را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: