لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر ابوالقاسم اسلامی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر ابوالقاسم اسلامی

دکتر ابوالقاسم اسلامی
(با 0 رای)
دکتر ابوالقاسم اسلامیدکتر ابوالقاسم اسلامی
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 22822شماره نظام پزشکی: 22822
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
0
(با 0 رای)
دکتر ابوالقاسم اسلامیدکتر ابوالقاسم اسلامی
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 22822شماره نظام پزشکی: 22822
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دکتر ابوالقاسم اسلامی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: