لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عبدالرضا روئین تن

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عبدالرضا روئین تن

دکتر عبدالرضا روئین تن
(با 0 رای)
دکتر عبدالرضا روئین تندکتر عبدالرضا روئین تن
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگیفوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
شماره نظام پزشکی: 73237شماره نظام پزشکی: 73237
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر عبدالرضا روئین تندکتر عبدالرضا روئین تن
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگیفوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
شماره نظام پزشکی: 73237شماره نظام پزشکی: 73237
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر عبدالرضا روئین تن را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: