لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عبدالرضا پازوکی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عبدالرضا پازوکی

دکتر عبدالرضا پازوکی
(با 0 رای)
دکتر عبدالرضا پازوکیدکتر عبدالرضا پازوکی
فلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپیفلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپی
شماره نظام پزشکی: 34007شماره نظام پزشکی: 34007
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر عبدالرضا پازوکیدکتر عبدالرضا پازوکی
فلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپیفلوشیپ جراحی درون‌بین - لاپاراسکوپی
شماره نظام پزشکی: 34007شماره نظام پزشکی: 34007
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر عبدالرضا پازوکی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: