لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عبدالرحیم قاسمی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عبدالرحیم قاسمی

دکتر عبدالرحیم قاسمی
(با 0 رای)
دکتر عبدالرحیم قاسمیدکتر عبدالرحیم قاسمی
فوق تخصص بیماری‌های قلب کودکانفوق تخصص بیماری‌های قلب کودکان
شماره نظام پزشکی: 21013شماره نظام پزشکی: 21013
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر عبدالرحیم قاسمیدکتر عبدالرحیم قاسمی
فوق تخصص بیماری‌های قلب کودکانفوق تخصص بیماری‌های قلب کودکان
شماره نظام پزشکی: 21013شماره نظام پزشکی: 21013
متخصص بیماری‌های قلب و عروقمتخصص بیماری‌های قلب و عروق
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر عبدالرحیم قاسمی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: