لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عبدالمحمد کجباف زاده

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عبدالمحمد کجباف زاده

دکتر عبدالمحمد کجباف زاده
(با 0 رای)
دکتر عبدالمحمد کجباف زادهدکتر عبدالمحمد کجباف زاده
فلوشیپ جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان - اورولوژی کودکانفلوشیپ جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان - اورولوژی کودکان
شماره نظام پزشکی: 16642شماره نظام پزشکی: 16642
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
0
(با 0 رای)
دکتر عبدالمحمد کجباف زادهدکتر عبدالمحمد کجباف زاده
فلوشیپ جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان - اورولوژی کودکانفلوشیپ جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان - اورولوژی کودکان
شماره نظام پزشکی: 16642شماره نظام پزشکی: 16642
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژیمتخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی - اورولوژی
دکتر عبدالمحمد کجباف زاده را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: