لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه

دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
(با 0 رای)
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنهدکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
فلوشیپ جراحی‌های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکمفلوشیپ جراحی‌های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
شماره نظام پزشکی: 113610شماره نظام پزشکی: 113610
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنهدکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
فلوشیپ جراحی‌های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکمفلوشیپ جراحی‌های کبد، پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکم
شماره نظام پزشکی: 113610شماره نظام پزشکی: 113610
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: