لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عباس صالحی عمران

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عباس صالحی عمران

دکتر عباس صالحی عمران
(با 0 رای)
دکتر عباس صالحی عمراندکتر عباس صالحی عمران
فوق تخصص جراحی قلب و عروقفوق تخصص جراحی قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 39278شماره نظام پزشکی: 39278
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (سال 1371)
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1378)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فوق تخصص جراحی قلب و عروقفوق تخصص جراحی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1383)
0
(با 0 رای)
دکتر عباس صالحی عمراندکتر عباس صالحی عمران
فوق تخصص جراحی قلب و عروقفوق تخصص جراحی قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 39278شماره نظام پزشکی: 39278
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (سال 1371)
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1378)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فوق تخصص جراحی قلب و عروقفوق تخصص جراحی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1383)
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر عباس صالحی عمران
دکتر عباس صالحی عمران را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: