لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عباس صالحی عمران

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عباس صالحی عمران

دکتر عباس صالحی عمران
دکتر عباس صالحی عمراندکتر عباس صالحی عمران
فوق تخصص جراحی قلب و عروقفوق تخصص جراحی قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 39278شماره نظام پزشکی: 39278
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (سال 1371)
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1378)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فوق تخصص جراحی قلب و عروقفوق تخصص جراحی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1383)
0
دکتر عباس صالحی عمراندکتر عباس صالحی عمران
فوق تخصص جراحی قلب و عروقفوق تخصص جراحی قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 39278شماره نظام پزشکی: 39278
دکترای پزشکی عمومی دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (سال 1371)
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1378)
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
فوق تخصص جراحی قلب و عروقفوق تخصص جراحی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1383)
0
نشانی مراکز فعال دکتر عباس صالحی عمران
درمانگاه دکتر سودبخش
تهران، شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه منفی یک
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر عباس صالحی عمران
دکتر عباس صالحی عمران را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
پشتیبانی
شنبه تا چهارشنبه: 8:30 تا 16:30
پنجشنبه: 8:30 تا 12:30
آدرس
شهرک قدس (غرب)، بلوارفرحزادی تقاطع شهید دادمان
صندوق پستی: 6564-14151
کدپستی: 1467773661
لوگوی ساده بیمارستان آتیه
نسخه نرم افزار: