لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عباس پرهیزکار

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عباس پرهیزکار

دکتر عباس پرهیزکار
(با 0 رای)
دکتر عباس پرهیزکاردکتر عباس پرهیزکار
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 31344شماره نظام پزشکی: 31344
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر عباس پرهیزکاردکتر عباس پرهیزکار
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
شماره نظام پزشکی: 31344شماره نظام پزشکی: 31344
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
گروه های تخصصی مرتبط با دکتر عباس پرهیزکار
دکتر عباس پرهیزکار را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: