لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عباس محققی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عباس محققی

دکتر عباس محققی
(با 0 رای)
دکتر عباس محققیدکتر عباس محققی
فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروقفوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 25463شماره نظام پزشکی: 25463
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
0
(با 0 رای)
دکتر عباس محققیدکتر عباس محققی
فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروقفوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق
شماره نظام پزشکی: 25463شماره نظام پزشکی: 25463
متخصص بیماری‌های داخلیمتخصص بیماری‌های داخلی
دارای بورد تخصصیدارای بورد تخصصی
دکتر عباس محققی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: