لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی دکتر عباس علی بخشی

معرفی و اخذ نوبت و مشاوره پزشکی از دکتر عباس علی بخشی

دکتر عباس علی بخشی
(با 0 رای)
دکتر عباس علی بخشیدکتر عباس علی بخشی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 76138شماره نظام پزشکی: 76138
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
0
(با 0 رای)
دکتر عباس علی بخشیدکتر عباس علی بخشی
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
شماره نظام پزشکی: 76138شماره نظام پزشکی: 76138
متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر عباس علی بخشی را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
IRIMC
را در وب سایتهای دیگر و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نسخه نرم افزار: