لوگوی بیمارستان آتیه
معرفی آندوسکوپی بیمارستان آتیه

آندوسکوپی بیمارستان آتیه

در این بخش خدمات گسترده ای شامل آندوسکوپی، کولونوسکوپی، اندوسونوگرافی و سایر مداخلات تخصصی دستگاه گوارش انجام می گیرد.

مشخصات آندوسکوپی بیمارستان آتیه
آدرس آندوسکوپی بیمارستان آتیه
شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان، بیمارستان آتیه، طبقه سوم
نسخه نرم افزار: